نوروز زشتکیه من

کتابها را یکی یکی میخوانم

انقدر میخوانم

تا

از پس یکی ازین کتابهای شلخته، پرستاری، مامایی

نمیدانم یا شاید خدا بخواهد

پزشکی

از آب آید !

محتاجم به دعاهای کسی که دوستم بدارد

تا که از خستگی ام کم بکند...

/ 2 نظر / 13 بازدید
آرمان

به امید روز های خوب . موفق و پیروز باشید[لبخند]

فـــــــر یــــــــد

ممنون که مثل لیلیِ دیوانه نیستی در آرزوی کشتن پروانه نیستی معنای عشق با تو قشنگ است چون که تو دنبال صبر بیش ز پیمانه نیستی عشقی که عقل را به تبسم درآورد در فکر قرن هفتم و میخانه نیستی یک شاخه گل برای تو انگار عالمی است مشتاق کوه و قله ی ویرانه نیستی اینجا کنار من تو هم احساس می کنی موضوع یک رمان غریبانه نیستی ناز و نیاز عشق بماند برای شعر من دوست دارمت تو که بیگانه نیستی